Capital from Sant Pere de Besalú

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:
Sculpture

Cap a 1200

22 x 20 x 20 cm

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1888

Inventory number: 

014236-000

Procedeix d'un lloc indeterminat de l'antic monestir benedictí de Sant Pere de Besalú (Garrotxa). Forma part d'un grup integrat per dos capitells amb figuració humana i zoomòrfica
Pedra
Subject: Animal figure
Century: 12th
Anònim - Capitell de Sant Pere de Besalú - Cap a 1200
Capitell de Sant Pere de Besalú
Anònim - Capitell de Sant Pere de Besalú - Cap a 1200 [1]
Capitell de Sant Pere de Besalú [1]
Anònim - Capitell de Sant Pere de Besalú - Cap a 1200 [2]
Capitell de Sant Pere de Besalú [2]