Capital of the pillar from Camarasa

Print
Location: 
Room 8
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:
Sculpture

Últim quart del segle XII

55 x 56 x 50 cm

Ingrés amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, 1929; adquisició, 1931

Inventory number: 

017603-000

Procedeix del pilar de l'angle sud-oriental del creuer de l'església de Sant Miquel del castell de Camarasa (Noguera). Forma part del coronament del pilar integrat per cinc capitells de temàtica historiada i vegetal, dos dels quals coronats per impostes.
Pedra
Century: 12th
Subject: Plant motif
Subject: Human figure
Anònim - Capitell del pilar de Camarasa - Últim quart del segle XII
Capitell del pilar de Camarasa
Anònim - Capitell del pilar de Camarasa - Últim quart del segle XII [1]
Capitell del pilar de Camarasa [1]