Capital of a door from Sant Pere de les Puel·les

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Anonymous
Social tags: 
Description:
Sculpture

Finals del segle XII

Aportació de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona al Museu Provincial d'Antiguitats de Barcelona, 1879

Inventory number: 

009867-CJT

Procedeixen de l'antic monestir benedictí femení de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona, Barcelonès) Conjunt de dos capitells d'una porta del complex monàstic
Pedra (les restes de policromia actuals són posteriors)
Century: 12th
Subject: Plant motif