2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Ning Tsung, dinastia Sung
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1190-1194

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081441-N

7,82 g
30 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Anepígrafa
Sense imatge.
Qing / Yuan / Tong / Bao
La inscripció.