2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Hui Tsung, dinastia Sung
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1119-1125

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081429-N

7,83 g
32 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 12th
Xuan / He / Tong / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.