2 Cash

Print
Location: 
Not on view
Artists / Makers / Authorities: 
Hui Tsung, dinastia Sung
Dinastia Sung
Social tags: 
Description:
Numismatics

1101-1106

Donació de Pedro Tsi Chig-Ping, 1963

Inventory number: 

081424-N

6,96 g
29 mm
12 h
Bronze o ferro (?)
Century: 11th
Sheng / Song / Yuan / Bao
La inscripció.
Anepígrafa
Sense imatge.