Transparència

Transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern neix de la necessitat de regular aquests conceptes bàsics i el govern obert per poder parlar d’una Administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en les seves actuacions. La política de Responsabilitat Social del Museu Nacional d’Art de Catalunya contempla la transparència i l’accés a la informació per part del ciutadà com una de les seves línies més importants, considera oportunes les obligacions derivades de la Llei catalana de transparència i facilita informació àmplia a través del web.

Principis i polítiques d'actuació