Programes comunitaris

Programes comunitaris

Print

El museu té el compromís d’ampliar l’accés de les persones a la cultura i per això col·labora amb altres entitats culturals, educatives i socials.

Museu Espai en Comú

Programa per a la inclusió cultural i social que s’adreça als visitants no habituals dels museus o a aquelles persones que no poden fer-ho de manera independent. Els projectes que es desenvolupen són projectes específics de llarga durada (5 mesos) i bianuals.

Projectes desenvolupats:

    Amb l’ajut de Fundació “la Caixa” – Art per a la millora social (convocatòria 2013)
    

  • Retrats (2009) i Retrat i autoretrat (2012). La col·lecció del museu ha estat el desencadenant de dos projectes que tenien com a objectiu aprofundir de manera creativa en el tema del retrat i de l'autoretrat i posava en evidència la diversitat de vides i d'històries de persones que sovint són tractades per la societat com a individus que formen part d'un grup homogeni sense identitat individual.

  • Ments creatives (2007): L’exposició Natures mortes. De Sánchez Cotán a Goya (27 de març – 24 de juny de 2007) va ser el punt de partida d’aquest projecte per desenvolupar una experiència creadora . Les natures mortes van   ser el referent artístic que va despertar la curiositat i va fer descobrir formes de vida d’altres temps. Buscar, triar i decidir entre aquells elements de la vida quotidiana i de l’entorn més immediat, com el mercat o la cuina del centre, els va permetre fer un treball autònom i de creació individual.

Art i salut mental

Acollim iniciatives d’altres entitats per ampliar la participació i l’accés al patrimoni artístic.

Coneix el projecte Com batega un museu, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya al blog Museus i accessibilitat

Comunitat de pràctica Museus i accessibilitat

El Museu Nacional d’Art de Catalunya, juntament amb altres museus de Barcelona i de l’àrea metropolitana, forma part d’un grup de treball similar als de les comunitats de pràctiques anglosaxones que tracta temes d’accessibilitat als museus. Aquest grup ha creat el Blog de la comunitat de pràctica sobre Museus i Accessibilitat que recull les seves experiències i d’altres que siguin d’interès i que tractin temes d’accessibilitat en el sentit més ampli del terme.

Apropa Cultura

Programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya que s'adreça als centres socials i les associacions que treballen amb persones en risc d'exclusió social. Facilita l'accés d'aquests col·lectius a la programació habitual dels diferents equipaments a un preu reduït.

Oferim una programació especialitzada per a infants en risc d'exclusió social, per a infants amb discapacitat intel·lectual i per a públic familiar inclusiu, que abraça des de visites lliures a la col·lecció i a les exposicions temporals en curs fins a visites taller com ara El ball del bestiari, Veig, veig... molts capells i Retrat i autoretrat, passant per visites comentades a la col·lecció.

Sessions preparatòries i formatives per a professionals

Organitzem grups de treball formats per educadors dels centres ocupacionals, escoles d’educació especial i els professionals del museu per compartir experiències que aportin nous coneixements i maneres d’aproximar-nos al patrimoni artístic des de l’accessibilitat universal.

Programes comunitaris