Programes comunitaris

Programes comunitaris

Print

El museu té el compromís d’ampliar l’accés de les persones a la cultura i per això col·labora amb altres entitats culturals, educatives i socials.

Museu Espai en Comú

Programa per a la inclusió cultural i social que s’adreça a persones vulnerables que tenen dificultats de visitar els museus de manera autònoma. Els projectes que es desenvolupen són projectes específics de llarga durada.

Projectes desenvolupats:

    Amb l’ajut de Fundació “la Caixa” – Art per a la millora social (convocatòria 2013)
    

  • Retrats (2009) i Retrat i autoretrat (2012). La col·lecció del museu ha estat el desencadenant de dos projectes que tenien com a objectiu aprofundir de manera creativa en el tema del retrat i de l'autoretrat i posava en evidència la diversitat de vides i d'històries de persones que sovint són tractades per la societat com a individus que formen part d'un grup homogeni sense identitat individual.

  • Ments creatives (2007): L’exposició Natures mortes. De Sánchez Cotán a Goya (27 de març – 24 de juny de 2007) va ser el punt de partida d’aquest projecte per desenvolupar una experiència creadora . Les natures mortes van   ser el referent artístic que va despertar la curiositat i va fer descobrir formes de vida d’altres temps. Buscar, triar i decidir entre aquells elements de la vida quotidiana i de l’entorn més immediat, com el mercat o la cuina del centre, els va permetre fer un treball autònom i de creació individual.

Art i salut

Programa que utilitza l’art com a recurs en l’àmbit terapèutic. “Aquesta iniciativa s’emmarca en un programa transversal recentment aprovat per l’Institut Català de la Salut (ICS) que busca avançar en l’aprofitament del valor terapèutic de les diferents disciplines artístiques i culturals. En aquesta línia, posa en valor els museus i les institucions culturals com a actius de salut, és a dir, com a agents amb potencialitat de ser beneficiosos per a la salut de la ciutadania.” (Notícies Vall d’Hebrón).

Projectes en marxa:

Dones migrades amb simptomatologia d’estrès posttraumàtic (Vall d’Hebron)

https://www.vallhebron.com/ca/noticies/vall-dhebron-i-el-museu-nacional-suneixen-impulsar-nous-tractaments-traves-de-lart-mnac

Persones grans i solitud (Agència de Salut Pública de Barcelona)

Cada cop hi ha més evidencia científica dels efectes beneficiosos de l’art en el benestar de les persones. La participació en activitats artístiques per part de les persones grans ajuda a tornar-se a connectar amb la comunitat.

L’objectiu del projecte és contribuir a la disminució de la solitud de les persones grans (a partir de 70 anys) de la ciutat de Barcelona a través de tallers d’art realitzats en els museus i espais patrimonials (Picasso, MACBA, CCCB, Recinte Modernista Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,  CaixaFòrum i Museu Nacional d’Art de Catalunya).

El projecte es desenvoluparà en 10 sessions al llarg del 2020.

 

Art i Llengua

El programa L’art de parlar és fruit de la col·laboració entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La seva finalitat és fomentar un ensenyament competencial de les llengües a les escoles d’adults amb especial atenció a la comunicació oral i a l’alfabetisme transmèdia, entès com un conjunt d’habilitats, pràctiques, valors, sensibilitats i estratègies d’aprenentatge i intercanvi aplicades en el context de les noves cultures col·laboratives.

Apropa Cultura

Apropa Cultura és una xarxa inclusiva que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer accessible la cultura a persones vulnerables.

El Museu Nacional en forma part facilitant l’accés a una programació especialitzada a un preu reduït i participant en el programa Educa amb l’Art de formació per a educadors socials: https://www.apropacultura.cat/ca/curs/educa-art-2019-2020

Sessions preparatòries per a professionals

Atenem als educadors socials i professorat d’escoles d’educació especial per compartir experiències que aportin nous coneixements i maneres d’aproximar-nos al patrimoni artístic des de l’accessibilitat universal.

També organitzem sessions de presentació de les exposicions temporals amb l’objectiu de posar a disposició eines metodològiques i recursos: https://www.museunacional.cat/ca/visites-les-exposicions

Si voleu fer-nos una consulta o una proposta podeu contactar-nos per correu a [email protected] o al telèfon 93 622 03 60, demanant pel Departament d’Educació.

Grup de Treball Museus i Accessibilitat

El Museu Nacional d’Art de Catalunya, juntament amb altres museus de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, forma part d’un Grup de Treball que tracta temes d’accessibilitat als museus. Aquest grup ha creat el Blog sobre Museus i Accessibilitat que recull les seves experiències i d’altres que siguin d’interès i que tractin temes d’accessibilitat en el sentit més ampli del terme.

Programes comunitaris