Arrencament, traspàs i arribada al museu. La tècnica de la pintura mural