Pintors amb ofici. Tècniques pictòriques a l'època medieval

Pintors amb ofici. Tècniques pictòriques a l'època medieval

Print
Tipologia activitat: 
Visita taller
Nivells educatius: 
ESO
Batxillerat
Durada: 
3 h
Alumnes per educador: 
30 i 2 acompanyants
Inscripció: 
93 622 03 75 [email protected]

Horizontal Tabs

Pintures de l'absis de la Seu d'Urgell, segon quart del segle XII

 • L’església i la societat medievals, el context de les pintures
 • La funció d’aquestes imatges en els espais de culte
 • El llenguatge simbòlic de les imatges i la funció didàctica de la pintura
 • El frontal d’altar en el seu context

Veure detall de l'obra

Frontal de la Seu d'Urgell o dels Apòstols, primera meitat del segle XII

 • La iconografia i l’organització del tema en l’espai
 • La geometrització de les formes i la composició
 • La decoració dels marges del frontal: mòduls, sanefes i ritmes

Veure detall de l'obra

Frontal d'Esterri de Cardós, 1225

 • Característiques del suport, la fusta
 • La preparació del suport: l’estucat i l’allisat
 • La imitació de l’orfebreria: la colradura

Veure detall de l'obra

Baldaquí de Tavèrnoles, mitjan segle XIII

 • La tipologia del baldaquí-plafó
 • Posició i funció del baldaquí
 • La iconografia de la Maiestas

Veure detall de l'obra

Frontal de Cardet, segona meitat del segle XIII

 • L’ordre de lectura del frontal
 • Les estratègies per crear una narració visual 
 • La perspectiva jeràrquica en la representació dels personatges

Veure detall de l'obra

Frontal d'Avià, cap a 1170-1190

 • L’origen dels materials per a la pintura al tremp
 • Què són i com s’utilitzen pigments i aglutinant
 • Usos i simbologia del color
 • Una representació més naturalista

Veure detall de l'obra

Mestre de Vallbona de les Monges (Guillem Seguer?), Frontal del Corpus Christi, cap a 1335-1345

 • De la tipologia del frontal d’altar a les primeres manifestacions de retaules
 • Els canvis arquitectònics en relació amb els canvis econòmics i socials de la societat al segle xiii
 • Les vides dels sants i el creixement del nombre d’escenes

Veure detall de l'obra

Jaume Serra, Retaule de la Mare de Déu, cap a 1367-1381

 • La proliferació d’encàrrecs de retaules i el creixement dels tallers
 • Aplicació i simbologia de l’or en els retaules
 • L’ordre de lectura i els noms de les parts d’un retaule

Veure detall de l'obra

Taller de Llorenç Saragossà, Retaule de la Mare de Déu de la Llet, santa Clara i sant Antoni Abat,  últim quart del segle XIV

 • El tractament de l’enllosat del terra
 • La descripció de l’espai, intents de perspectiva i paviment cortina

Veure detall de l'obra

Lluís Dalmau, Mare de Déu dels Consellers, 1443-1445

 • L’encàrrec al pintor i el paper dels comitents
 • La influència flamenca: el retrat, la pintura a l’oli, el paisatge de fons
 • La tècnica de la pintura a l’oli

Veure detall de l'obra

Jaume Huguet, Consagració de sant Agustí, cap a 1463-1470/1475

 • El repartiment de tasques al taller entre mestres, oficials i aprenents
 • Del pintor artesà al reconeixement de l’artista
 • Detallisme en la representació de la indumentària i de les fesomies

Veure detall de l'obra