Pintors amb ofici. Del taller medieval al present

Pintors amb ofici. Del taller medieval al present

Print
Tipologia activitat: 
Visita taller
Nivells educatius: 
ESO
Batxillerat
Durada: 
3 h
Alumnes per educador: 
25 i 2 acompanyants
Contacte: 
93 622 03 75 / [email protected]

Horizontal Tabs

Pintures murals de la conquesta de Mallorca (1285-1290)

 • Context històric: Expansió de les ciutats, palaus, església, entorn domèstic, nova classe social, proliferació del comerç.

Veure detall de l'obra

Frontal d’altar i retaule del Corpus Christi  (1335-1345)

 • La formació específica per als oficis artesanals a l’Edat Mitjana vs treball industrial.
 • El pas del frontal al retaule, canvis arquitectònics i de mobiliari a les esglésies
 • Els gremis a l’Edat Mitjana, la formació dels artesans, la tècnica del tremp d’ou i la tècnica de la pintura al fresc.

Veure detall de l'obra

Anunciació i reis de l’Epifania (1347-1360)

 • La simbologia dels colors
 • Origen dels materials per a la pintura al tremp sobre taula: fustes, materials per la preparació del suport, pigments i aglutinants

Veure detall de l'obra

Jaume Serra, Retaule de la Mare de Déu (cap a 1367-1381)

 • Representació de la Mare de Déu, Jesucrist, Sants i promotors. Humanització, perspectiva, jerarquia, narrativitat.
 • Organització d’un retaule gòtic i dels diferents gremis que participaven en la seva fabricació. 

Veure detall de l'obra

Bernat Martorell, Retaule de sant Vicenç (cap a 1438-1440)

 • La importància del treball col·laboratiu en la producció d’un retaule gòtic vs producció industrial.
 • El treball de la profunditat als retaules gòtics, l’aplicació del pa d’or i la seva simbologia.
 • Artesans que participen en la producció d’un retaule.  

Veure detall de l'obra

Lluís Dalmau, Mare de Déu dels Consellers, 1443-1445

 • Quins beneficis podria aportar la forma de producció artesanal a la nostra manera de veure, estar i consumir al món?
 • L’evolució cap a la tècnica de la pintura a l’oli, canvi d’estil.

Veure detall de l'obra