Murs que comuniquen: del romànic a les xarxes socials

Murs que comuniquen: del romànic a les xarxes socials

Print
Tipologia activitat: 
Visita dinamitzada
Nivells educatius: 
ESO
Durada: 
1 h 30 min
Alumnes per educador: 
25 i 2 acompanyants
Contacte: 
93 622 03 75 / [email protected]

Horizontal Tabs

Per què serveixen les imatges?

Pintures de l'absis de la Seu d'Urgell, segon quart del segle XII

 • Pintures murals medievals  i fotografies a Instagram, imatges que comuniquen?
 • Quins són els nostres mitjans de comunicació contemporani i com s’assemblen o no a les maneres de comunicar missatges a l’edat mitjana
 • Quins són els elements bàsics per a la comunicació?
 • El context de les imatges en l'època medieval: altar, absis, significació i lloc dins l’església

Veure detall de l'obra

Com es comuniquen els missatges: frontals, murs i pantalles

Frontal d'Esterri de Cardós, 1225

 • En quins mitjans físics s’enregistra la informació?
 • Els suports de frontals i murals, tècniques pictòriques per al mur i la fusta
 • L’església com a suport del missatge religiós i la pantalla com a suport dominant en el segle XXI

Veure detall de l'obra

Quin és el missatge: narrativitat i jerarquia visual

Frontal de Cardet, segona meitat del segle XIII

 • Com s’organitza la informació visual per crear un missatge determinat
 • S’assembla la distribució d’un frontal d’altar i la d’una tira de còmic?
 • La perspectiva jeràrquica, qui és el més important i com representar-lo

Vere detall de l'obra

Espais de trobada: on es transmeten els missatges

Pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll, cap a 1123

 • L’església com a espai de reunió en època medieval. Funcions i jerarquia de l’espai
 • Espais de trobada físics i virtuals: de l’església a les xarxes socials

Veure detall de l'obra

Els suports es transformen, els missatges canvien

Mestre de la Conquesta de Mallorca, Pintures murals de la conquesta de Mallorca, 1285-1290

 • Els canvis socials i econòmics afecten els missatges, la seva representació i la manera com es transmeten
 • El nou context urbà de l'alta edat mitjana com a generador de canvis
 • Els espais arquitectònics es transformen i afecten les imatges: del frontal al retaule

Veure detall de l'obra

La narrativitat visual als retaules

Jaume Serra, Retaule de la Mare de Déu, cap a 1367-1381

 • Explicar històries més humanes i realistes: el nou missatge religiós
 • La complexitat d’un retaule i la seva lectura
 • El llenguatge del còmic, la novel·la gràfica o el cinema: fer narracions visuals complexes

Veure detall de l'obra

Qui genera els missatges: donants i Instagramers

Lluís Dalmau, Mare de Déu dels Consellers, 1443-1445

 • Qui tria els temes dels retaules i quins són els emissors en les xarxes socials
 • Organització d’un taller medieval: mestres, oficials i aprenents
 • Obres d’encàrrec: qui és un donant, com eren els contractes, quin paper hi tenien els gremis?

Veure detall de l'obra