Hi ha servei de fotocòpies a la biblioteca?

Hi ha servei de fotocòpies a la biblioteca?

Sí, en b/n o en color, excepte els documents exclosos per motius de preservació i conservació. El personal bibliotecari valorarà l’estat del document en cada cas. També podeu fer-ne fotografies sense flaix

Museu Nacional Art Catalunya | FAQ