index_212842-000_thy001.jpg

Francesco Maffei - Sant Miquel Arcàngel vencent Llucifer - Cap a 1656