index_212802-000_thy001.jpg

Giovanni da Bologna - Coronació de la Mare de Déu amb quatre àngels - 1380-1389