113488-d_023342.jpg

Juli González - Dues camperoles amb una aixada (Deux paysannes à la binette) - Cap a 1936