113144-001_30225.JPG

Mestre de Sorpe - Anunciació, Naixement i Crucifixió de Sorpe - Mitjan segle XII [1]