113138-002_16598.JPG

Mestre de Pedret - Profetes de l'arc triomfal del Burgal - Finals del segle XI