113138-001_30212.JPG

Mestre de Pedret - Absis del Burgal - Finals del segle XI – inicis del segle XII [8]