113138-001_18227.JPG

Mestre de Pedret - Absis del Burgal - Finals del segle XI – inicis del segle XII