064110-CJT.JPG

Mestre d'Astorga - Retaule de la Passió de Crist - Cap a 1530