005675-000.JPG

Annibale Carracci - Curació d'un jove cec - 1605 – anterior a març de 1606