Fem un zoom a les obres de selectivitat! Activitat online

Fem un zoom a les obres de selectivitat! Activitat online

Print
Tipologia activitat: 
Visita comentada
Nivells educatius: 
Batxillerat
Alumnes per educador: 
Activitat online

Horizontal Tabs

Itinerari 1: Sant Climent de Taüll

L'obra i el seu context

 • La funció educativa de les imatges
 • La representació de la societat a través de les imatges

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 1: Sant Climent de Taüll

L’obra en profunditat

 • Les fonts per a les imatges medievals
 • L’església com a espai de representació del poder
 • Les característiques estilístiques del romànic
 • La consideració moderna de l’art medieval

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 1: Sant Climent de Taüll

Diàlegs anacrònics

 • Comparació de les dues a nivell estilístic i formal
 • La relació de l’obra de Picasso amb l’art del Romànic

 

Itinerari 2: la Majestat Batlló

L'obra i el seu context

 • Les imatges en el seu context original i com les interpretem avui en dia
 • Les pintures com a reflex de la societat que va crear-les

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 2: la Majestat Batlló

L’obra en profunditat

 • Iconografia i trets estilístics de les majestats romàniques
 • El viatge de les corrents estilístiques
 • L’evolució estilística d’un model iconogràfic

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 2: la Majestat Batlló

Diàlegs anacrònics

 • L’evolució estilística d’un model iconogràfic
 • L’ús de les imatges per provocar emoció i empatia en els fidels

Itinerari 3: La Mare de Déu dels Consellers

L’obra i el seu context

 • El context de l’Edat Mitjana
 • El paper de les imatges en la societat de l’època
 • El nostre imaginari col·lectiu sobre el món medieval

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 3: La Mare de Déu dels Consellers

L’obra en profunditat

 • La pintura gòtica catalana en el segle XV
 • La introducció de nous models artístics en les obres del gòtic català
 • La consideració de l’artista a l’edat mitjana
 • Les tècniques artístiques
 • El poder civil a les ciutats

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 3: La Mare de Déu dels Consellers

Diàlegs anacrònics

 • La relació entre dues imatges creades en moments diferents
 • Les imatges al servei del poder
 • Les ruptures i continuïtats en la Història de l’Art

Itinerari 4: La Vicaria

L’obra i el seu context

 • El mercat de l’art
 • El naixement de la crítica artística
 • La ciutat moderna

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 4: La Vicaria

L’obra en profunditat

 • La temàtica costumista
 • La llibertat de pinzellada i el preciosisme
 • La funció decorativa
 • La burgesia com a client

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 4: La Vicaria

Diàlegs anacrònics

 • Les transformació en la concepció del/la artista
 • La formació de l’artista modern/a
 • L’esclat del olor

Itinerari 5: Els primers freds

L’obra i el seu context

 • La industrialització
 • La lluita de classes i el moviment obrer
 • La ciutat moderna
 • El modernisme conservador

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 5: Els primers freds

 • L’obra en profunditat
 • Indicis del simbolisme en l’escultura
 • L’Exposició Nacional de Madrid de 1892
 • El paper cultural de la Mancomunitat
 • El mestratge d’Henri Chapu

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 5: Els primers freds

Diàlegs anacrònics

 • El tractament de les dones artistes en la historiografia de l’art
 • L’estela de Rodin
 • El simbolisme, el realisme i l’impressionisme en escultura  

Itinerari 6: Nit de lluna

L’obra i el seu context

 • L’art d’avantguarda
 • Els manifestos artístics
 • L’art com una presa de posició davant la vida

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 6: Nit de lluna

L’obra en profunditat

 • L’exposició logicofobista i la relació amb el Surrealisme
 • Els objectes quotidians com al·legoria
 • L’Avantguarda a Catalunya

Vegeu l'obra en detall

Itinerari 6: Nit de lluna

Diàlegs anacrònics

 • De l’art objectual a l’art conceptual
 • Els ready-mades