Els dilluns i els dimarts, que el museu està tancat al públic, què s’hi fa?

Els dilluns i els dimarts, que el museu està tancat al públic, què s’hi fa?

Conservadors, restauradors, tècnics de manteniment, de seguretat, instal·ladors, etc., utilitzen els dies de tancament per treballar directament amb les obres o per adequar i revisar les instal·lacions o per si cal fer-hi actuacions. És el moment apropiat per tenir accés a les obres d’art (tant per a l’estudi com per a la conservació preventiva o la fotografia), sovint amb màquines elevadores o bastides. També es pot aprofitar per fer retocs de pintura a les instal·lacions o en què, si cal, es traslladen obres al plató fotogràfic per servir les peticions internes o externes d’imatges. Es reserven per fer tasques imprescindibles a les sales i oferir un bon servei la resta de dies de la setmana.

Museu Nacional Art Catalunya | FAQ