El Bestiari

El Bestiari

Print
Tipologia activitat: 
Visita taller
Nivells educatius: 
Educació Primària
Durada: 
2h (visita dinamitzada); 3 h (visita taller)
Alumnes per educador: 
25 i 2 acompanyants

Horizontal Tabs

Pintures de l'absis de la Seu d'Urgell, segon quart del segle XII

 • A quins racons s’amaguen els animals en aquestes pintures?
 • La funció comunicativa que tenen les imatges representades a les esglésies romàniques
 • Distinció entre animals reals, fantàstics, híbrids, etc.

Veure detall de l'obra

Cuadrúpede amb flor de lis de Sant Joan de Boí, cap a 1100

 • Analitzar a partir d’un text del segle ii sobre història natural (El fisiòleg), de quin animal es tracta?
 • A partir de la llegenda de la pantera, com se n’han representat les qualitats?

Veure detall de l'obra

Bèstia apocalíptica de Boí, cap a 1100

 • La història que hi ha al darrere d’aquest drac de set caps
 • La bíblia com a font per a la representació
 • Comparació entre aquesta bèstia i d’altres representacions fetes a partir del mateix text

Veure detall de l'obra

Gall de Sant Joan de Boí, cap a 1100

 • Qui és el primer que es lleva al matí?
 • Un animal representat de manera naturalista, però també amb contingut simbòlic

Veure detall de l'obra

Camell de Sant Joan de Boí, cap a 1100

 • De què pot ser símbol un animal que s’agenolla?
 • La seva postura es pot comparar amb la dels fidels a l’església i ser símbol d’obediència i humilitat

Veure detall de l'obra

Carcoliti de Sant Joan de Boí, cap a 1100

 • Un animal misteriós, el carcoliti

Veure detall de l'obra

Baldaquí de Tost, cap a 1220

 • La simbologia que uneix aquests tres animals
 • Els personatges a qui representen i les diferents maneres com són representats

Veure detall de l'obra

Frontal de Cardet, segona meitat del segle XIII

 • La simbologia cristiana de tots aquests animals i el que simbolitzen per a nosaltres avui
 • Què vol dir “estàs com una cabra”?
 • Qui és el millor amic de l’home?
 • Qui podria dir que “treballa com un ase”?

Veure detall de l'obra

Arc de l'Anyell Apocalíptic de Sant Climent de Taüll, cap a 1123

 • La relació de l’anyell amb el sacrifici de Crist
 • Els set ulls d’aquest animal a què fan referència?

Veure detall de l'obra

Capitell del pilar de Camarasa, primer terç del segle XIII

 • Aquest animal té una simbologia ambivalent segons algunes cultures: fonament i ruïna, el seu verí pot matar o guarir, etc.
 • El paper de la serp en la història d’Adam i Eva

Veure detall de l'obra

Frontal d'Avià, cap a 1170-1190

 • Què sabem dels dos animals que acompanyen Maria i Josep al pessebre?
 • El bou és un animal dòcil i manyac, a qui pot representar?

Veure detall de l'obra

Frontals dels Arcàngels, segon quart del segle XIII

 • Els quatre elements: aire, terra, aigua i foc
 • Altres qualitats que pot tenir aquesta bèstia i quins són els seus enemics

Veure detall de l'obra

Pintures d'Arlanza. Griu, cao a 1210

 • Els animals híbrids i les seves qualitats
 • Per què el griu es representa amb les potes aixecades?

Veure detall de l'obra