Dírham

Print
Ubicació: 
Obra no exposada
Artistes / Creadors / Autoritats: 
Hixam II
Etiquetes museu: 
Etiquetes socials: 
Descripció:
Numismàtica

385-391 AH = 995-1009 dC

Antic fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya

Núm. del catàleg: 

022558-N

24 mm
11 h
3,97 g
Al-Andalus
Inscripcions en caràcters àrabs.
Inscripcions en caràcters àrabs.
Plata
Segle: IX - X
Llegenda central: ILLA ILAH LA / WAHDAHU ALLAH / LAHU SARIKA LA / MOHAMAD (No hi ha Déu sinó / Allah i només Ell / no hi ha company per a Ell). Llegenda de l'orla: En nom de Déu va ser encunyat aquest dirham a l’Al-Andalus l’any [----]
Llegenda central: AL IMAN HISAM / AMIR ALMUMININ / AL-MU’AYYAD BI-LLAH / AMIR (L’Iman Hixam / príncep dels creients / Al-Mu’ayyad bi-llah). Llegenda de l'orla: Missió profètica de Mahoma, Sura 61, versicle 9 p. de l’Alcorà.
Hixam II - Dírham - 385-391 AH = 995-1009 dC
Dírham