Art i compromís durant la la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de la pau

Art i compromís durant la la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de la pau

Print
Tipologia activitat: 
Visita dinamitzada
Nivells educatius: 
ESO
Batxillerat
Durada: 
1 h 30 min
Alumnes per educador: 
25 i 2 acompanyants
Contacte: 
93 622 03 75 [email protected]

Horizontal Tabs

Avaluació inicial: La guerra sempre és evitable, els conflictes són inevitables

 • Les actituds estereotipades davant el conflicte.
 • Quin és el nostre imaginari al voltant de la guerra i el conflicte.
 • L’art com a mecanisme de transformació de la nostra manera de pensar i mirar el món.

Vegeu detall de l'obra

El context artístic  de Barcelona abans del cop d’estat franquista: l’art d’avantguarda

 • Les avantguardes com a moviments agressius i provocadors que ens recorden la implicació i el valor de la dissidència.
 • La relació entre política i avantguarda: els manifestos artístics.
 • Què ens demana com a espectadors/es l’art d’avantguarda?
 • El context històrico-social de principis del segle XX

Vegeu detall de l'obra

El context de Barcelona durant la Segona República. Els principis democràtics. 

 • El context artístic i polític de Barcelona des dels inicis del segle XX fins la proclama de la Segona República.
 • Quins son els principis democràtics que van regir tot el període republicà
 • La classe treballadora vs. els interessos dels propietaris de les fàbriques i de la terra.      

Vegeu detall de la imatge

Davant el conflicte: Evasió (“jo perdo, tu perds”)

 • L’esclat de la guerra.
 • El surrealisme: l’evasió de la realitat com a proposta política.
 • Leandre Cristòfol i els logicofobistes.
 • Com l’art i la cultura ens acompanyen en moments difícils.

Vegeu detall de l'obra

Davant el conflicte: competició (“Jo guanyo, tu perds”)

 • L’art compromès de les galeries al carrer.
 • L’espai públic com a escenari de reflexió i denúncia política.
 • La funció social/ideològica de la propaganda.
 • Les característiques comunes i els trets distintius dels cartells de la Guerra Civil.
 • Les dones i la guerra.

Vegeu detall de l'obra

Davant del conflicte: compromís i cooperació (“jo guanyo, tu guanyes”)

 • El pavelló de la República com la denúncia explícita de la barbàrie i crit de protesta contra la passivitat internacional.
 • L’Exposició Universal de 1937.
 • Davant del conflicte: memòria.

Vegeu detall de l'obra