Activitats

Pàgines

Conferències, cursos i xerrades
Amics 40 € | no Amics 60 €
25/06/2020
16/07/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
02/08/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
06/09/2020
Activitat a l'entorn de l'exposició
19/09/2020
19/09/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
04/10/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
01/11/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
06/12/2020
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
03/01/2021
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
07/02/2021
Altres
Inclòs a l'entrada del museu
05/07/2020
07/03/2021

Pàgines