Numismàtica

El Gabinet Numismàtic de Catalunya del museu nacional us descobreix més de 155.000 exemplars amb monedes que van des del segle VI aC fins als nostres dies. A les emissions medievals, modernes i contemporànies se sumen medalles, condecoracions i insígnies.