Organització

Organització

Print

El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, constituït per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i, des de 2005, per l'Administració General de l'Estat. 

Es regeix pels estatuts aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3.5.2006) i  modificats per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016)

Política de Transparència del Museu Nacional (pdf)

 

Patronat

El Patronat és l'òrgan màxim de govern del museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Composició del Patronat

President

 • Miquel Roca i Junyent

Vicepresidents

 • Laura Borràs i Castanyer
 • Jaume Asens Llodrà
 • Fernando Benzo Sáinz

Vocals

 • Isak Andic
 • Octavi Bono i Gispert
 • Elsa Ibar Torras
 • Helena Cambó i Mallol
 • Jordi Carulla i Font
 • Isidre Fainé i Casas
 • Manuel Forcano i Aparicio
 • Lucas García Guirao
 • Miguel González Suela
 • Lluís Juste de Nin
 • Román Fernández-Baca Casares
 • Joan Subirats Humet
 • Jèp de Montoya e Parra
 • Marta Clari Padrós
 • M. Dolors Portús Vinyeta
 • Adriana Moscoso del Prado
 • Eulàlia Serra Budallés
 • Ana Vallès Blasco
 • Rafael Villaseca Marco

Secretària

 • Anna Bernadàs i Mena

Director

 • Pepe Serra Villalba

Administrador

 • Víctor Magrans Julià

Memòries d'activitats i informació estadística

Organització

El Museu Nacional d’Art de Catalunya consta d’una direcció, una sotsdirecció-gerència, un cap de col·leccions i nou àrees d’organització (Coordinació de Col·leccions, Restauració i Conservació Preventiva, Registre i Exposicions; Estratègia, innovació i Transformació Digital; Marca i Desenvolupament; Mediació i Programació Cultural;  Serveis Jurídics i Secretaria General; Infraestructures i Serveis Generals; Serveis Econòmics i Recursos Humans). Compta també amb Premsa, Responsabilitat Social i Coordinació de Projectes i Seguretat. Preveu la creació d’un Centre de Documentació i Recerca.

L’organigrama actual ha estat aprovat pel Patronat l’1 de desembre de 2015.

Organigrama - pdf 96 Kb

Museu Nacional Art Catalunya | Organització